ул. Јаким Стојковски бр.1, 2210 Пробиштип +389 32 483 131 info@probistip.gov.mk www.probistip.gov.mk

ВЕТ МЕДИКА АНИМАЛ

Профил:
АПИЦЕНТАР е прва регистрирана институција во Република Македонија која работи на полето на селекција и производство на пчелен генетски материјал со годишно производство (1500 пчелни матици и 500 нуклеуси) од македонската медоносна пчела APIS MELLIFERA MACEDONICA. Овој подвид (раса) на медоносни пчели ексклузивно се одгледува, по мајчина линија, само во АПИЦЕНТАР каде генетската припадност се контролира преку ДНК анализа. Центарот е регистриран од 2003 година според Законот за сточарство и евидентриран во книгата на одгледувачници на генетски материјал во сточарството при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Дополнително во центарот се спроведува ДОБРА ПЧЕЛАРСКА ПРАКСА преку која се обезбедува највисоко ниво на хигиена при производството на пчелни матици и нуклеуси.

Услуги:
Покрај производството на пчелни матици и нуклеуси АПИЦЕНТАР произведува и други пчелни производи: мед, матичен млеч, полен и прополис.
АПИЦЕНТАР поседува и своја мини лабраторија за испитување на болести кај пчелите.

Останати информации / Other Information

Основана:  2009
Дејност:  Ветеринарни дејности

Contact

  • ул.8-ми Септември бр.15-2/11, 2210 Пробиштип
  • 078/431-472, 078/442-035
  • kontakt@apicentar.com.mk
  • 078/431-472 078/442-035

Comments

Comments are not allowed